Jak zostać komornikiem sądowym?

Komornik to publiczny przedstawiciel władz państwowych, którego działalność dotyczy spraw sądów rejonowych. Jest w posiadaniu konkretnych nakazów egzekucyjnych, na bazie których zajmuje się rozstrzyganiem wskazań cywilnych. Ponadto musi także wykonywać zadania zlecone na podstawie określonych norm.

Czym konkretnie zajmuje się komornik?

            Obowiązkowe do zrealizowania funkcje, które powierzono komornikowi w drodze przepisów prawa to:

 • Tworzenie ustaleń dla sądu w trakcie i w nawiązaniu do procesów dotyczących wskazań pieniężnych i niepieniężnych, a także o ich zabezpieczenie;
 • Badanie dobytku osoby zadłużonej, które jest wynikiem zleconego przez wierzyciela działania;
 • Ochrona pozostałego po śmierci właściciela majątku;
 • Prowadzenie i tworzenie spisu inwentarza po spadkodawcy;
 • Kontrolowanie i nadzorowanie przebiegu publicznych licytacji na prośbę organizatora przedsięwzięcia;
 • Tworzenie raportu stanu rzeczywistego przed rozpoczęciem postępowania sądowego lub przed wydaniem decyzji;
 • Wykonywanie innych działań zleconych na postawie odrębnych przepisów prawa;
 • Dostarczanie zawiadomień sądowych, obwieszczenia i innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru.

Funkcjonariusz publiczny podczas realizowania wymaganych przez przepisy zadań powinien wziąć za cel postępowanie odpowiadające obowiązującym normom prawnym. Kiedy dotkliwie i uporczywie narusza warunki może zostać odwołany.

Ponadto zobowiązany jest w trakcie wykonywania obowiązków stosować identyfikator wydany przez Krajową Radę Komorniczą z jego danymi i informacją na temat pełnionej funkcji oraz oznaczeniem sądu, przy którym i dla którego pracuje. Pozwala to wiarygodnie zidentyfikować osobę uprawnioną do działań egzekucyjnych.

Jakie należy spełniać warunki, aby zostać komornikiem sądowym?

Żeby zostać komornikiem sądowym trzeba spełniać wszystkie poniższe wymagania:

 • Posiadać polskie obywatelstwo;
 • Mieć kompletne kompetencje do wykonywania działań prawnych;
 • Posiadać nieskazitelną opinię;
 • Brak wyroków oraz procesów trwających za przestępstwa skarbowe i pospolite;
 • Mieć ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce na stopniu magisterskim lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce;
 • Mieć zdolność pod względem zdrowotnym do wykonywania pracy;
 • Odbyć aplikację i zdać egzamin komorniczy;
 • Ukończyć minimum dwadzieścia sześć lat;
 • Posiadać przynajmniej dwuletnie doświadczenie jako asesor komorniczy.

Na wniosek zainteresowanego, Minister Sprawiedliwości może powołać komornika sądowego np. komornik16.bialystok.pl. Podanie powinno zostać złożone u prezesa sądu apelacyjnego na obszarze działalności, gdzie kandydat chce wykonywać pracę. Minister Sprawiedliwości przed podjęciem decyzji radzi się samorządu komorniczego.

Kiedy można odwołać komornika?

                        Komornik sądowy zostanie zwolniony z obowiązków przez Ministra Sprawiedliwości, gdy:

 • Sam złoży rezygnację ze sprawowania urzędu;
 • Orzeczenie komisji lekarskiej uzna go jako niezdolnego do pracy;
 • Ukończył siedemdziesiąt lat;
 • Sąd pozbawi go praw publicznych i praw do wykonywania zawodu;
 • Dotkliwie naruszał przepisy prawa i zostało to udowodnione orzeczeniem sądu;
 • Został wydalony ze służby komorniczej poprzez ukaranie prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym;
 • Nie zawarł lub utracił z własnej winy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Często przed odwołaniem komornika przeprowadza się z nim rozmowę, a później ustala decyzję z samorządem komorniczym.

Czym są licytacje komornicze?

Jest to publiczna sprzedaż ruchomości bądź nieruchomości dłużnika. Często jej uczestnicy mogą zakupić dobra nawet o trzydzieści procent taniej niż proponują oferty rynkowe.

Dochodzi do nich w momencie, gdy kredytobiorca nie spłaci należności. Najczęściej słyszy się o licytacjach komorniczych domów i mieszkań utraconych zazwyczaj w efekcie niespłacenia kredytu hipotecznego.

Dlaczego komornik ma ciężką pracę?

Zwykle ze względu na swoją pracę i obowiązki z nią związane, musi doprowadzać do krytycznych sytuacji. Nie zawsze łatwo jest przeprowadzić postępowanie egzekucyjne na dłużniku, który jest wyjątkowo przeciwny, a często nawet agresywny.

Jest to więc praca bardzo trudna i nie dla każdego. Na pewno wymaga od zainteresowanego wysokiej dozy cierpliwości oraz umiejętności zachowania dystansu wobec niektórych kwestii. Osoby wrażliwe i posiadające wysoki poziom empatii powinny zrezygnować z kandydatury w tego rodzaju działalności, ponieważ niestety zwykle jest ona stresująca, a czasem można być także świadkiem niemal tragicznych sytuacji. Jedną z przykrych momentów jest na pewno odebranie dłużnikowi mieszkania lub domu, ponieważ wiąże się to u osób zadłużonych zazwyczaj z rozpaczą i niezrozumieniem.

Trzeba jednak zrozumieć, że „komornik też człowiek” i na pewno nie chce nikomu uprzykrzać życia, natomiast musi prawidłowo wykonać swoją pracę, aby jej nie stracić. Warto więc podchodzić do tematu tego stanowiska z dużą dozą wyrozumiałości.

Post Author: admin

Dodaj komentarz